Payment Banner

Korduma kippuvad küsimused

Mida tähendab IBAN?

Lühend IBAN tähendab "International Bank Account Number" ning seda kasutatakse rahvusvahelisteks pangaülekanneteks. IBAN koosneb 2-kohalisest riigikoodist, näiteks Saksamaa puhul "DE", 2-kohalisest kontrollšifrist, 8-kohalisest pangakoodist (nt 25050299) ja 10-kohalisest kontonumbrist, kusjuures lühematele kontonumbritele lisatakse nullid. (Saksamaal on IBAN 22-kohaline, teistes maades võib IBAN aga kuni 30-kohaline olla). Tänu ühtsele koodsüsteemile võimaldab IBAN valesti sisestatud kontoandmeid kiiresti välja selgitada ning sel viisil maksete hilinemist vältida. Paber- ja elektrooniline formaat erinevad mõnevõrra teineteisest. Paberkandjal kirjutatakse "IBAN" numbri ette, mis on omakorda jaotatud neljakohalisteks gruppideks. Elektroonilises formularis kirjutatakse kõik numbrid kokku. Näide paberformulari kohta: IBAN DE89 3705 0299 1234 5678 90. Näide elektroonilise formulari kohta: DE89370502991234567890. Kuna üleminek IBAN-koodile maailma eri paigus veel kestab, soovitame Teil esialgu kasutada saaja panga SWIFT/BIC-koodi.

x