Korduma kippuvad küsimused

 1. Milliseid kriteeriume hindab EL rehvimärgistus?
 2. EL rehvimärgistus: Veeretakistus
 3. EL rehvimärgistus: Haarduvus märjal teekattel
 4. EL rehvimärgistus: Müraemissioon
 5. Lisakriteeriumid ja –võimalused rehvide hindamiseks
 1. Milliseid kriteeriume hindab EL rehvimärgistus?

  EL rehvimärgistus koosneb kolmest osast:

  - Veeretakistus (efektiivne kütusekulu):
  Tankismisautomaadi sümbol tähistab rehvide veeretakistust: mida madalam see on, seda vähem energiat kulutab rehv ning seda väiksem on bensiinikulu. See kategooria teavitab tarbijat seega nii rehvi energiakulu kui ka selle keskkonnasõbralikkuse kohta madala CO2-emissiooni mõttes.

  Hinnang antakse kategooriates A-st G-ni; kategooria D jäetakse sealjuures välja.

  - Haarduvus märjal teekattel
  See sümbol tähistab rehvi haarduvust märjal teekattel.
  Haarduvus märjal teekattel on rehvide kõige tähtsam omadus kui räägime nende turvalisusest. Rehvid, millel on märjal teekattel väga hea haarduvus, lühendavad pidurdusteekonda tunduvalt.

  MIda lühem on pidurdusteekond, seda parem on rehvi kategooria.

  Hinnang antakse kategooriates A-st G-ni; välja arvatud kategooriad D ja G.


  - Müraemissioon
  Valjuhääldit kujutav sümbol tähistab rehvide mürataset, mis tekib rehvi veeremisel teekattel. Müraemissiooni mõõdetakse detsibellides (dB). See mõjutab ka sõiduki üldist mürataset ja seega sõidumugavust ning keskkonna mürasaastatust. Mida rohkem musta värvi laineid sümbol kujutab, seda suurem on rehvi müraemissioon. 2. EL rehvimärgistus: Veeretakistus

  Tankimisautomaati kujutav sümbol tähistab rehvi veeretakistust. Mida madalam see on, seda vähem energiat kulutab rehv ja seda väiksem on bensiinikulu. See märgistus teavitab tarbijat seega rehvi energiaefektiivsuse ning keskonnasõbralikkuse (madal CO2-emissioon) kohta.

  Ühe rehvi kütuse kokkuhoidu hinnatakse tema turvaomadustega samades kategooriates. Sellele lisaks seletatakse kategooriad lahti värvilisel piktogrammil, mis vastab terves EL-is kasutatavale standardiseeritud energiaefektiivsuse tabelile.

  Hinnang antakse klassides A-st G-ni, kusjuures D jäetakse välja. Ühe klassi võrra kõrgem kategooria tähendab kütuse kokkuhoidu u 0,1 liitrit 100 km kohta. Klassist G kuni A-ni väheneb kütusekulu ühtekokku 7,5 %.  KlassSõiduauto rehvide
  veeretakistus (CR) kg/t
  Raskeveokite rehvide
  veeretakistus (CR) kg/t
  Veoautorehvide
  veeretakistus (CR) kg/t
  - A -
  ≤ 6,5 ≤ 5,5 ≤ 4,0
  - B -
  6,6 - 7,7 5,6 - 6,7 4,1 - 5,0
  - C -
  7,8 - 9,0 6,8 - 8,0 5,1 - 6,0
  - D -
  - - 6,1 - 7,0
  - E -
  9,1 - 10,5 8,1 - 9,2 6,1 - 7,0
  - F -
  10,6 - 12,0 9,3 - 10,5 ≥ 8,1
  - G -
  ≥ 12,1 ≥ 10,6 -
  Veeretakistuse klassifikatsiooni piirväärtused 3. EL rehvimärgistus: Haarduvus märjal teekattel

  See sümbol tähistab rehvi haarduvust märjal teekattel. Haarduvus märjal teekattel on rehvide tähtsaim omadus kui räägime rehvide turvalisusest. Väga hea haarduvusega rehvid lühendavad pidurdusteekonda tunduvalt.

  Rehvimärgistus hõlmab klassid "A"-st "G"-ni, sealjuures jäetakse klassid "D" ja "G" välja. Pidurdusteekonna erinevus kahe üksteisele järgneva klassi vahel on märjal teekattel 80 km/h kiiruse juures 1-2 sõiduki pikkust (3,0 - 6,0 m), keskmiselt 4,5 m. Klassi "G" ja "A" vahel väheneb pidurdusteekond keskmiselt 30%.
  Pidurdusteekonna erinevus klasside "A" ja "F" vahel on üle 18 meetri.

  Haarduvuse märjal teekattel piirväärtused


  KlassSõiduauto rehvid
  väärtus (G)
  Raskeveoki rehvid
  väärtus (G)
  Veoauto rehvid
  väärtus (G)
  - A -
  ≥ 1,55 - -
  - B -
  1,40 - 1,54 - -
  - C -
  1,25 - 1,39 - -
  - D -
  - - -
  - E -
  1,1 - 1,24 - -
  - F -
  ≤ 1,09 - -
  - G -
  - - -
  Haarduvuse märjal teekattel piirväärtused

  (Väärtus "G" aluseks on kindel tüüprehv. Kõnealune klassifikatsioon kehtib esialgu ainult sõiduauto rehvidele: raskeveokite ja veoautode hindamise meetodid on alles juurutamisel.) 4. EL rehvimärgistus: Müraemissioon

  Valjuhääldit kujutav sümbol tähistab müraemissiooni, mida rehv teekattel veeredes tekitab. Seda mõõdetakse detsibellides (dB). Rehvide müraemissioon mõjutab keskkonda ja mängib olulist rolli sõidumugavusel. Mida rohkem musti laineid on kujutatud rehvimärgistusel, seda suurem on rehvi müratase. Rehv, mille märgistusel on kaks musta lainet, vastab alates 11/2012 kehtivatele EL nõuetele.

  3 musta lainet
  Kolm musta lainet tähistavad kõrget mürataset. See klassifikatsioon vastab EL standardpiirväärtusele, mis on kindlaks määratud eeskirjaga "2001/43/EG", mis kehtib kuni 10/2012. Sellise tähistusega rehvi müra on suurem, kui EL-i eeskirjad alates novembrist 2012 ette näevad.

  2 musta lainet
  Kaks musta lainet tähistavad keskmist mürataset. See klassifikatsioon vastab alates 11/2012 kehtivale EL standardpiirväärtusele, mis on kindlaks määratud eeskirjaga "661/2009/EG".

  1 must laine
  Üks must laine tähistab minimaalset mürataset. Müratase on vähemalt 3 dB väiksem kui eeskiri "661/2009/EG" ett näeb. 5. Lisakriteeriumid ja –võimalused rehvide hindamiseks

  Uus rehvimärgistus teavitab tarbijat kolme tähsa rehviomaduse kohta: veeretakistus, haarduvus märjal teekattel ja müraemissioon.
  Siiski on olemas veel teisigi rehvide turvalisust puudutavaid kriteeriume, mida tuleks rehvide valimisel silmas pidada.
  Need on vesiliug, rehvide eluaeg ja nende stabiilsus sõidul, pidurdusomadused kuival ja märjal teekattel ning talvetingimustes.

  Tootjad rõhutavad, et rehvimärgistus ei asenda põhjalikumat teavet, mida pakuvad näiteks erialaste ajakirjade poolt läbi viidud testid.
  Nii on rehvimärgistus talverehvide puhul ebatäielik, kuna rehvide talveomadusi ei ole ära toodud.

  Autoajakirjade rehvitestid jäävad ka edaspidi tähtsaks infoallikaks tarbijale, kuna nad sisaldavad lisaks rehvimärgistuse kolmele kriteeriumile kuni 11 lisakriteeriumit, mis on seotud rehvide turvalisusega.

  Internetist leiate lingi

x