Tellimuse staatust x
Logige välja

66813756681375

Delticomi privaatsuspoliitika - Sõidu- ja veoautode rehvid soodsate hindadega

Andmekaitse

Andmekaitse

Seisuga 7. märts 2007

Delticom’i andmekaitsekord

Me teame, et Teie isikuandmete ettevaatlik käsitlemine on Teile ülimalt oluline. Eeltoodud põhjusel hindame kõrgelt seda, et Te usaldate Delticom’i käsitlema sellist informatsiooni kohusetundlikult. Selleks, et Teie isikuandmeid (ja kasutaja andmeid) kogutakse väljaspool lepingulist eesmärki, peate Teie kui kasutaja andma selgesõnalise nõusoleku. Nimetatud nõusolekut saab igal ajal tagasi võtta ja tagasivõtul on tulevikku suunatud õigusmõju. Selleks saatke meile lihtsalt e-kiri aadressil reifendirekt.co.ee@delti.com.

Pädev asutus

Liiduvabariigi andmekaitseseaduse (Bundesdatenschutzgesetz) tähenduses on pädevaks asutuseks Delticom OE SRL, Anca Popa 3, 300318 Timisoara.

Meie klientide isikuandmete kogumine ja kasutamine

Teilt kogutava informatsiooni abil saame suunata ja pidevalt parandada Teie ostukogemust seoses Delticom’iga. Kasutame seda informatsiooni tellimuste menetlemiseks, toodete kättetoimetamiseks ja teenuste osutamiseks, samuti arvelduste tarbeks (nt kontoga seotud ostude korral maksetingimuste kindlaksmääramiseks). Lisaks vajame Teie isikuandmeid selleks, et võtta Teiega ühendust tellimuste, toodete, teenuste ja turustuskampaaniatega seoses (vt altpoolt osa „Suhtlemine e-posti teel“), meie andmebaasi uuendamiseks ja Teie kliendikontode talletamiseks ja haldamiseks, meie klientide katsearuannete ja arvamuste avaldamiseks veebilehtedel, näiteks nagu http://www.tyretest.com või http://www.reifendirekt.co.ee, ning selleks, et soovitada Teile tooteid ja teenuseid, mis võiksid Teid huvitada. Samuti kasutame Teie andmeid selleks, et täiustada oma poodi ja tegevusaluseid, vältida või avastada meie kodulehe väärtarvitust ning võimaldada kolmandatel isikutel pakkuda meie juhtnööridele vastavaid tehnilisi, logistilisi või muid teenuseid.

Kogume alljärgnevat teavet:

 • Teave, mida Te meile edastate: Kogume ja säilitame kõiki andmeid, mida Te sisestate meie kodulehtedele või mida Te edastate meile mis tahes muul viisil. Teil on õigus jätta meile edastamata teatud andmeid, kuid sel juhul võib juhtuda, et me ei saa anda Teile teavet paljude meie pakkumiste kohta (teenused/võimalused).
 • Automaatselt kogutav teave: Kohe, kui võtate meiega ühendust, edastatakse meile teatud andmeid ja me salvestame need. Muu hulgas kasutame, nagu ka paljud teised kodulehed, nn küpsiseid, mis edastavad meile teatud andmeid iga kord, kui Teie veebisirvija avab Delticom’i kodulehe. Mitmed ettevõtted pakuvad tarkvarapakette, mis võimaldavad Teil külastada kodulehti anonüümselt. Soovime teavitada Teid anonüümsete sirvimisvõimaluste olemasolust, kuigi asjaolu, et me ei suuda Teid tuvastada, ei võimalda meil pakkuda Teile personaliseeritud ostukogemust.
  Kodulehtede kasutamist puudutavad andmed kogutakse ja säilitatakse anonüümse informatsioonina. Näiteks me analüüsime (anonüümselt) ja arvutame kokku, mitu korda on meie veebipoodi külastatud ja mis kodulehtedelt on seda tehtud.
 • Suhtlemine e-posti teel: Selleks, et meil oleks võimalik muuta Teie e-kirju kasulikumaks ja huvitavamaks, saame sageli kinnitusi selle kohta, milliseid Delticom’i e-kirju Te avate, eeldusel, et Teie arvuti seda funktsiooni toetab.
  Iga tellimuse sooritamise järel on Teil võimalus võtta osa küsitlusest. Küsitluses osalemisega annate Te loa saata Teile pakkumisi või sarnast teavet. Samuti pakume Teile võimalust liituda meie uudiskirjaga, nt kodulehe www.reifendirekt.co.ee kaudu. Kui Te põhimõtteliselt ei soovi saada meilt e-kirju, palume Teil saata vastavasisuline e-kiri järgmisel aadressil: newsletter@delti.com. Edaspidi saate oma eelistusi muuta oma kasutajakonto „Minu tellimus " („Minu tellimus“) kaudu.
 • Muudest allikatest saadav teave: Aeg-ajalt kasutame informatsiooni, mida saame teistest allikatest, ja lisame selle Teie kasutajakonto kaudu saadavale informatsioonile. Jätame endale õiguse koguda informatsiooni kolmandatelt isikutelt (nt e-tellimuste ettevõtetelt, krediidiasutustelt), eesmärgiga pakkuda Teile teatud makseviise (nt konto kaudu ostmine) või muid finantsteenuseid.
 • Kui tellite meilt rehve või rattapöidasid:
  Sel juhul me vajame Teie auto registreerimistunnistust ja Teie juhiluba. Milleks on Delticom’il sellist informatsiooni vaja?
  1. Kui Teie tellitud valmisrehvid või pöiad ei ole hetkel saadaval, vajame Teie auto registreerimistunnistust ja juhiluba, et saaksime pakkuda Teile alternatiivset toodet.
  2. Kasutame nimetatud andmeid selleks, et tuvastada Teie tellimuse üksikasju.

Mida kujutavad endast nn küpsised?

 • Küpsised on tähenumbrilised tuvastusvahendid, mida me paigutame Teie veebisirvija abil Teie arvuti kõvakettale.  Küpsised võimaldavad meie süsteemidel tuvastada Teie veebisirvijat ja pakkuda Teile meie teenuseid.
 • Enamike veebisirvijate menüüpaneelilt leiate abifunktsiooni, mis selgitab, kuidas takistada Teie veebisirvijat vastu võtmast uusi küpsiseid, kuidas Teie veebisirvija saab Teid teavitada uue küpsise vastuvõtust või kuidas lülitada välja kõik küpsised, mida Teie veebisirvija on vastu võtnud. Siiski saab mitmeid Delticom’i poolt pakutavaid huvitavaimaid võimalusi täielikult kasutada ja kogeda ainult siis, kui küpsiste vastuvõtmine on lubatud. Seetõttu soovitame Teil hoida küpsiste vastuvõtmise funktsioon võimaldatuna.
 • Veelgi enam – juhul, kui Teie arvuti on ühiskasutuses ning veebisirvijal on küpsiste vastuvõtmise funktsioon võimaldatud, soovitame me Teil iga kord süsteemist täielikult välja logida.

Mugav ostmine Delticom’i kaudu

 • Mugav ostmine tähendab seda, et esimese või mis tahes järgneva tellimuse lõpus saate sisestada salasõna, mille olete ise valinud. Oma meiliaadressi ja salasõna abil saate oma tellimuste menetlemist kodulehe „Minu tellimus“ kaudu igal ajal elektroonselt jälgida, samuti saate muuta oma tellimust ja saata tellimusi käsitlevaid sõnumeid otse meile. Mugav ostmine tähendab ka seda, et tulevikus piisab Teil üksnes sisselogimisest nt Reifendirekt.co.ee alt, kasutades oma salasõna ning meiliaadressi, ja Teie kui kliendi andmed (nimi, aadress jms) kuvatakse Teile automaatselt. Te ei pea seda informatsiooni ise sisestama, kuna salvestame selle Teie jaoks. Loomulikult võite oma andmeid tellimuse esitamise ajal või hiljem „Minu tellimus“ alt muuta. Kui olete oma salasõna unustanud, saate menüü „Minu tellimus ” kaudu lasta see endale uuesti oma meiliaadressile saata. Kui Te ei sisestanud koos tellimusega oma salasõna, võite kasutada Delticom’i oma, mis saadeti Teie meiliaadressile ja mis on süsteemisiseselt seotud Teie kindla tellimusega.

Kas Delticom edastab mis tahes saabunud teavet?

Meie kliente puudutav teave on meile äärmiselt oluline ja aitab meil optimeerida Teile suunatud pakkumist. Edastame kolmandatele isikutele meile antud teavet üksnes allkirjeldatud määral:

 • Sidusettevõtted: Delticom edastab isikuandmeid (ja kasutaja andmeid) oma sidusettevõtetele ja nende tütarettevõtetele tellimuse menetlemise eesmärgil.
  Nimetatud ettevõtted on kas seotud andmekaitsekorraga või peavad kinni õigusaktidest, mis tagavad vähemalt samaväärse andmekaitse kui andmekaitsekord.
 • Teenuse osutaja: Me volitame teisi äriühinguid ja füüsilisi isikuid meie huvides teatud ülesandeid täitma. Näitena võib tuua postisaadetiste edastamise, kirjade või e-kirjade saatmise, kliendinimekirjade haldamise, meie andmebaaside analüüsi, reklaamikorralduse, maksete menetluse (krediitkaardid, otsedebiteerimissüsteem ja arvele soetamine) ning klienditeeninduse. Nendel teenuseosutajatel on ligipääs isikuandmetele, mida nad vajavad oma ülesannete täitmiseks. Samas ei tohi nad kasutada nimetatud andmeid mis tahes muul eesmärgil. Lisaks eeltoodule on nad kohustatud kasutama isikuandmeid kooskõlas käesoleva andmekaitsekorra ja Saksa andmekaitseseadusega.
 • Reklaam: Pakume Teile võimalust liituda meie uudiskirjaga, näiteks kodulehe www.reifendirekt.co.ee kaudu. Kui Te ei soovi enam selliseid pakkumisi saada, tühistage registreering näiteks kodulehe http://www.reifendirekt.co.ee  kaudu või saatke e-kiri aadressil newsletter@delti.com. Edaspidi saate oma eelistusi hõlpsalt muuta oma kasutajakonto „My orders“ („Minu tellimused“) kaudu. Pärast igat tellimust on Teil võimalus osaleda meie küsitluses ja anda meile luba edastada turustamise eesmärgil oma andmeid kolmandatele isikutele. Me edastame Teie andmeid valitud äripartneritele või saadame Teile teiste äriühingute huvides pakkumisi üksnes juhul, kui Te sõnaselgelt kinnitate selle valiku. Kirjeldatud juhul ei anna me äriühingule välja Teie nime, aadressi ega muid isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid. Küsitluse sisu ja luba, mis võimaldab meil turustamise eesmärgil andmeid edastada, on eraldiseisvad, mis tähendab seda, et soovi korral võite täita küsitluslehe, ilma et annaksite loa oma andmete edastamiseks ja vastupidi.
 • Osaluse võõrandamine: Kuni me jätkame oma äri arendamist, võib juhtuda, et meie individuaalsed tütarettevõtted või me ise ostame või müüme äriühingu osakuid või üksusi (nt poode). Selliste tehingute toimumisel võõrandatakse tavaliselt koos müüdava osalusega ka kasutaja kohta käiv informatsioon. Sellegipoolest kehtib andmete suhtes endiselt andmekaitsekord (erandiks on loomulikult juhtum, kui klient on sõnaselgelt nõustunud teistsuguse regulatsiooniga). Sellisel vähetõenäolisel juhul, kui Delticom tervikuna või selle olulised osad võõrandatakse, antakse ostjale edasi ka isikuandmed.
 • Delticom’i ja kolmandate isikute kaitse: Anname välja kasutajate kontod ja kasutajate isikuandmed, kui oleme selleks seaduse järgi kohustatud või kui selline andmete edastamine on vajalik meie üldtingimuste või muude lepingute heakskiitmiseks või meie enda, meie klientide või kolmandate isikute õiguste kaitseks. Eeltoodu hõlmab andmevahetust selliste äriühingutega, mis tegelevad krediitkaardipettuse ja -väärkasutuse ärahoidmise ja vähendamisega. Eelnevaga seoses me deklareerime selgesõnaliselt, et nendele äriühingutele ei edastata mis tahes ärilistel eesmärkidel andmeid, kuna see oleks vastuolus käesoleva andmekaitsekorraga.
 • Teie loal: Iga tellimuse sooritamise järel on Teil võimalus võtta osa turustusküsitlusest. Selle raames annate meile loa, mis võimaldab meil Teie andmeid edastada kolmandatele isikutele ka muudel juhtudel kui ainult tellimusega seoses.
  Näide: partnerühingutele suunatud uudiskirjad.

Kui isikuandmeid edastatakse eelkirjeldatud viisil Euroopa Majanduspiirkonnast (EMP) väljapoole jäävatele riikidele, tagame, et andmeid kasutatakse kooskõlas käesoleva andmekaitsekorra ja Saksa andmekaitseseadusega. Sealjuures kohaldub Euroopa Liidu tüüpleping II. See kätkeb endas selliseid standardseid lepingusätteid, mis on seotud isikuandmete edastamisega Euroopa Liidust kolmandatesse riikidesse ja mille on sätestanud Euroopa Komisjon eesmärgiga tagada andmekaitse nõuetekohane tase.

Kui turvaline on minu isikuandmete käsitlemine?

 • Teie andmete edastamise turvalisuse tagamiseks rakendame spetsiaaltarkvara Secure Socket Layer Software (SSL). See tarkvara kodeerib andmed, mida Te edastate. Pärast oma andmete sisestamist võite valida kodeeritud (SSL) ja mittekodeeritud andmeedastuse vahel. Delticom soovitab kodeeritud (SSL) andmeedastuse kasutamist.
 • Teie tellimuse kinnituses ei avalda me Teie krediitkaardi numbrit. Tellimuse töötlemise käigus edastame loomulikult krediitkaardi numbri tervikuna vastutavale asutusele, mis on selle krediitkaardi välja andnud.
 • Oma klientide isikuandmete kogumise, hoidmise ja avaldamisega seoses rakendame füüsilisi, elektroonilisi ja menetluslikke ohutusabinõusid. Nimetatud ohutusabinõud seisnevad ka selles, et me aeg-ajalt palume Teil tõestada oma isikusamasust, enne kui saame Teile avaldada mis tahes isikuandmeid.
 • Äärmiselt oluline on see, et Te ei võimaldaks kellelegi volituseta juurdepääsu oma salasõnale ja arvutile. Kui jagate arvutit teiste isikutega, peate eriti hoolikalt jälgima, et logiksite pärast igat sessiooni välja.

Mis informatsioon on mulle „Minu tellimus“ kaudu nähtav?

Saate jälgida oma kontot puudutavat infot ja suhtlust Delticom’iga. Lehekülgede „Minu tellimus“ kaudu võimaldame Teile keskset juurdepääsu („Minu tellimus“). Hetkel võite seal näha alljärgnevat informatsiooni:

 • Ülevaade Delticom’is sooritatud tellimustest – see ülevaade sisaldab täpsemat informatsiooni tellimuse numbri, tootemargi / toote nimetuse / profiili / ulatuse, koguse, tellimuse kuupäeva, eeldatava kohaletoimetamise aja / kohaletoimetamise staatuse ja üksikasjade kohta.
 • Menüüs „Change access details“ („Juurepääsu üksikasjade muutmine“) saate sisestada uue salasõna.
 • Menüüs „Change email address“ („Meiliaadressi muutmine”) saate uuendada meile edastatud meiliaadressi.
 • „Last login“ („Viimane sisselogimine”) all kuvatakse „Minu tellimus” menüü põhjal andmed viimase sisselogimise kohta koos kuu- ja nädalapäeva ning kellaajaga.
 • „Details of an order“ („Tellimuse üksikasjad”) all näete oma tellimusega seotud kulusid, arve saaja aadressi, kohaletoimetamise aadressi, tellimuse menetlust, ajastuse ja menetlusetapi kohta käivat teavet, lisaks on Teil võimalik vastava vormi kaudu meiega ühendust võtta.

Nimekirja muudetakse meie kodulehel tehtud muudatuste kohaselt (seisuga 25. aprill 2005).

Millised on minu valikuvõimalused?

 • Eespool kirjeldatu järgi on Teil alati võimalus mitte väljastada mis tahes andmeid, kuigi sellised andmed võivad olla vajalikud ostude sooritamiseks või Delticom’i teatud funktsioonide kasutamiseks (nt Delticom’i kodulehel kasutajaaruannete täitmiseks).
 • Ülalmainitud kodulehtede rubriigis „Mis informatsioon on mulle „Minu tellimused“ kaudu nähtav?” saate lisada või uuendada teatud andmeid. Kui uuendate oma andmeid, siis säilitame tavaliselt Teie originaalandmete koopia oma dokumentide seas.
 • Kui Te ei soovi enam meilt e-kirju või mingeid muid kirju saada, saatke vastav e-kiri aadressil newsletter@delti.com. Edaspidi võite oma eelistusi muuta oma kasutajakonto „Minu tellimus“ kaudu.
 • Enamike veebisirvijate menüüpaneelilt leiate abifunktsiooni, mis selgitab, kuidas takistada Teie veebisirvijat vastu võtmast uusi küpsiseid, kuidas Teie veebisirvija saab Teid teavitada uue küpsise vastuvõtust või kuidas lülitada välja kõik küpsised, mida Teie veebisirvija on vastu võtnud. Kui Te ei võimalda küpsiste kasutamist, siis ei saa Te tõenäoliselt kasutada kõiki Delticom’i poe valikuvõimalusi.

Märkused

Teie andmetele saavad ligipääseu meie alltöövõtjad väljaspool Euroopa Liitu Teie tellimuse täitmiseks ja selle turunduslikel eesmärkidel.

Kui Teil on Delticom’i andmekaitsega seoses mis tahes küsimusi, palume Teil saata üksikasjalik päring aadressil reifendirekt.co.ee@delti.com, et saaksime anda endast parima igasuguste kahtluste hajutamiseks. Meie äri muutub pidevalt. Samamoodi võivad muutuda ka käesolev andmekaitsekord ja meie üldtingimused. Jätame endale õiguse regulaarselt saata kohaldatavat regulatsiooni puudutavaid teavitusi. Sellest olenemata peaksite regulaarselt külastama meie kodulehte ja tutvuma kõikide muudatustega. Kui ei ole teisiti kokku lepitud, siis hõlmab andmekaitsekord kõiki Teie isikuandmeid ja kasutajakontosid, mis on meie valduses.

Seonduvad teemad

Üldtingimused

Teave, mida Te meile edastate

Te edastate meile enda kohta andmeid, kui

 • otsite midagi,
 • ostate Delticom’ist midagi (andmete hulka kuulub ka Teie telefoninumber, sest ilma selleta ei saaks me Teie tellimust menetleda),
 • osalete konkursil,
 • täidate küsimustikku,
 • kasutate meie klienditeenindust,
 • sisestate oma kasutajakontole andmeid (pange tähele, et Teil võib olla mitu kasutajakontot, kui olete registreerunud erinevate meiliaadresside kaudu),
 • koostate kasutajaaruandeid, nt kodulehtedel http://www.tyretest.com või www.reifendirekt.co.ee,
 • soovitate meie kodulehti kolmandatele isikutele (Teie ja kolmanda isiku meiliaadressid),
 • kasutate muid teenuseid, mille kaudu teavitatakse Teid teatud pakkumistest, nt Delticom’i uudiskiri.

Sellega seoses edastate Te meile näiteks järgmisi andmeid: nimi, aadress, telefoninumber, krediitkaardi andmed, isikud, kelle kätte toimetatakse ostetud tooted, sealhulgas nende aadressid ja telefoninumbrid, teiste isikute meiliaadressid, meile saadetud e-kirjad, ning finantsandmed, sealhulgas Teie isikutunnistuse number.

Muudest allikatest saadav teave

Muudest allikatest saadavateks andmeteks on näiteks tellimuse ja kohaletoimetamise aadressi kohta käivad uuendatud andmed, mille on edastanud meile kullerteenust osutav äriühing või teised transpordiettevõtted ning mida me kasutame oma andmebaasi uuendamiseks, et teha kindlaks Teie järgmised tellimused ja võtta Teiega ühendust. Nende andmete hulka kuuluvad ka kontoga seotud üksikasjad, ostuharjumused ja maksevõime, samuti krediidiasutustelt saadavad andmed, mida kasutame eelkõige väärkasutuse ja pettuse ärahoidmiseks, kuid ka selleks, et saaksime pakkuda Teile teatud finantsteenuseid ja makseviise.

Andmed, millele Teil on ligipääs

Näited andmetest, millele pääsete Delticom’i kaudu lihtsalt ligi: Hõlmab andmeid eelnevate tellimuste, isikuandmete (sealhulgas nimi, meiliaadress, salasõna) ja Delticom’i uudiskirja kohta, samuti teavitusi eripakkumiste kohta, sealhulgas Teie tellimuste ajalugu ja kliendiaruanded, mis on leitavad näiteks kodulehtedelt http://www.tyretest.com või www.reifendirekt.co.ee.